اطلاعیه

جهت دسترسی به فیلم های آموزشی سامانه LMS اینجا کلیک نمایید.

کارگروه پشتیبانی فنی-آموزش مجازی

کارگروه تولید محتوای آموزشی