نشست پرسش و پاسخ دانشجویان و مسئولین دانشگاه اراک

نشست پرسش و پاسخ دانشجویان و مسئولین دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک اولین جلسه یکشنبه های مسئولین با هدف تعامل هر چه بیشتر مسئولین دانشگاه و دانشجویان در مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) دانشگاه برگزار شد.

موضوع این جلسه پیگیری مطالبات دانشجویی در زمینه امور فرهنگی و صنفی بود که دکتر بهرامی معاون امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اراک به همراه مدیران حوزه امور فرهنگی، امور دانشجویی و اداره تربیت بدنی در میان دانشجویان حضور یافت و دانشجویان مطالبات خود را به سمع ایشان رساندند.

قالب مطالبات دانشجویان پیرامون موضوع خوابگاه ها بود که دکتر بهرامی در این خصوص گفت: بر اساس قوانین خوابگاه ها، دانشجویانی که محل سکونت آن ها فاصله ۸۵ کیلومتر از اراک دارد دانشگاه تعهدی به ارائه خدمات خوابگاه برای آن ها ندارد. اما دانشجو های دانشگاه فرزندان ما هستند و ما همواره درصدد آن هستیم که برای تمامی دانشجویانی که ساکن